Kullanım ve Hizmet Sözleşmesi

1-)TARAFLAR VE KONUSU:
a)       İşbu satış sözleşmesi bir tarafta Nispetiye Mah. Ahmet Adnan Saygun Caddesi No 28/C Beşiktaş – İstanbul adresinde yerleşik Tour Bemol-Bemol Uluslar arası Turizm Organizasyon Ltd Şti.  Bu sözleşmede kısaca ACENTA olarak anılacaktır. Diğer tarafta Tüketici arasında, yurt dışı gezileri konusunda akdolumuştur. Tüketici, bu bilgilerin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik bilgilerinin hatalı
bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) acenta sorumlu değildir.

2-)ÖDEMELER
Paket tur fiyatına tüm vergi ve zorunlu sigortalar dâhil olup paket tur ücreti ‘TL’ dir. Sözleşmenin imzalandığı tarih
itibarıyla geçerli olan kur esas alınarak tur bedeline yansıtılacaktır. TTK hükümleri saklıdır. Ödemeler nakit,
havale, Eft ya da Kredi kartı ile yapılır. Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamı ödenmelidir. Toplam tutar
üzerinden tüketiciye fatura edilir. Acente, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme
hakkına sahiptir.

3-)SÖZLEŞME BEDELİ
Sözleşme bedeli ………. € karşılığı ………. TL (KDV dâhil) dir. Bu bedele, tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli
broşürlerde fiyata dâhil olan tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.
Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havalanına iniş vergileri gibi, resim,
harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.  Tüketici, yansıtılan
bedele ilişkin olarak, paket tur öncesi kendisine yapılan bildirimden sonra bir tazminat ödemeden sözleşmeden
dönebilir, eşdeğerde bir paket tura ilişkin ikame bir sözleşme yapabilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat
üzerindeki etkisini belirten ek bir sözleşmeyi kabul edebilir.
Tüketicinin kendisine sunulan ek sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, sözleşmeden dönmüş olduğu
kabul edilir. Bu durumda ödemiş olduğu tur bedeli kendisine 10 gün içinde iade edilir.

4-) ULAŞIM BİÇİMİ
Tur Programında belirtildiği şekilde sağlanır. Tüketici paket tura başlayacağı yere, kendi imkânları ile gelir.
Tüketicinin, Acenta’ dan  paket tura dahil hizmetler dışında  ayrıca  hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura
dahil etmez.

5-) MÜCBİR SEBEPLER
Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve
öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya
sonlanmasına engel oluşturan haller,  Acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller
ACENTA için mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA, paket tur için iptal, değişiklik ve erteleme yapabilir. Bunlardan
doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat
hakkı yoktur.

Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur
sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi
gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir.  Tüketici, mücbir sebebin
varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.
 
Acenta, Tüketici için mücbir sebep sayılan bu hallerde, resmi harç ve vergiler ile zaruri masraflar mahsup
edildikten sonra kalan bakiye tüketiciye iade edileceğini taahhüt eder.
Tüketici seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mücbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru
hakkı bulunmaktadır.

6-) İPTAL, CAYMA VE DEVİR
6.1 Turların oluşmasını sağlayacak kişi sayıları tüketiciye sunulan programlarda belirtilmiştir. Acenta, kendi
kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle gerekli tüm çalışmaları yapmış olması kaydı ile gerekli yolcu sayısı kadar
kesin kaydın oluşmaması halinde veya gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen mücbir sebeplerden ötürü
gezinin hareket tarihinden 20 gün önce, tüketiciye de bildirmek kaydı ile kısmen veya tamamen iptal edebilir.
Seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde
tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
Tüketici, 6.1. maddesinde belirlenen şartlar haricinde;  Acentanın kusurlu olarak sözleşmeye kısmen veya
tamamen uymaması ve sözleşmeyi feshetmesi halinde uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur.
Tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri esas alınır. ACENTA, yukarıdaki durumun
gerçekleşmesi halinde tazminatı taahhüt eder. Bu durumda seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve
tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.
Aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile
de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması
tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Tüketici bu Sözleşmeyi imzalamakla TÜRSAB
KÜTAHYA ÇİZELGESİ’Nİ okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.
Acenta tarafından iptal edilen gezilerde; Tüketicinin uçak biletini mil ile ya da ücreti ile Acenta dışından temin
etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından Acenta sorumlu değildir.
6.2. CAYMA HAKKI          :Tüketicinin yapmış oldukları rezervasyonlarda Paket Turun başlamasından en az 30
gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması
mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ,herhangi
bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Yurt dışı seyahatlerde vize hizmeti
alınmış ise iade edilmez. Tüketici, gezinin başlamasına 29-15 gün kala tur bedelinin  % 40’ını 15
günden az süre içerisinde ise tamamını Acenta' yacayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt
eder. Sözleşmeden dönülmesi halinde iptal ceza şartlarına göre  en az 7 iş günü içerisinde Tüketicinin
ödemiş olduğu tur bedeli TOUR BEMOL veya  Aracısı tarafından iade edilir.
6.3Tüm grup biletlendirmelerinde ve münferit biletlendirmelerde biletin kesildiği haller hariç olmak üzere ve her
koşulda ilgili havayolu ve/veya otelin kendi kurallarına uygun olarak Tüketicinin, geziye devam etmesinin mümkün
olmaması durumunda, paket turu, gezinin başlamasından en az 15 gün öncesine kadar Acenta  yazılı olarak
bildirmek kaydıyla,  tur satışlarını karşılayan bir kişiye devretme hakkı mevcuttur. Devir eden, bakiyeden ve devir
sebebiyle doğan masraflardan devir alan ile birlikte müteselsilen sorumludur. Devir eden için başlatılan vize işlemi
iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, Acenta
tarafından vize işlemleri takip edilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir.
Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen turun başlamasına 15 gün kala yapılan devirlerde, vize
işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden Tüketiciye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine
kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura
katılamayacağından devir gerçekleşmez ve iptal hükümleri uygulanır. Devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk
ettirilir

6.4 Acenta tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici
adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi
iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz

7-) BAGAJ
7.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile bir valiz, uçaklı
seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu
kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım broşüründe bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak
ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu
tutulamaz.

8-) DİĞER HÜKÜMLER
8.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik
veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle
belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.

8.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta
yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk
etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8.3 Tüketici, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı
ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve
maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.

Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin
özen borcu olup şikâyet konusunun hizmet alındığı esnada acenta yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi
ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi tüketicinin iyi niyetli
olmayan haline karinedir.

8.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt
yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen,
sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış
oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler  ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya
da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş
olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar
arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu
sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

8.5 Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme, Kayıt Formu ve Ödeme Formu taraf
yetkililerince tüm ekleri ile birlikte tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul
ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve
bu sözleşmede adları yazılı Tüketiciler adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekâleten imzalamış olduğu
kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

8.6 Ek sözleşme yapılmaksızın, tüketicide mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler,
düzeltmeler veya eklemeler, acenta yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır. 

8.7 Sözleşmenin İptali durumunda, iki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir
Tüketicinin, geziyi herhangi bi süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir ) Tüketicinin iade
hakkı olduğu durumlarda; odada kalacak ikinci Tüketici “ tek oda” (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı
iade miktarından düşülecektir.

8.8 Tüketici kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir.
Tüketici kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak
kayıplarından Acenta sorumlu olmaz. Tüketici kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına
uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla Acentadan her türlü yazılı ve sözlü
bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Tüketici tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına
danışarak onay almakla ve bu durumu Acentaya kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre
Acentanın Tüketiciyi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

9-) SİGORTA HÜKÜMLERİ
9.1 Müşterinin ACENTANIN ın sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, müşteri
başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda müşteri, Acentanın sağladığı seyahat
sigorta bedelinin iadesini isteyemez.

İşbu sözleşmeyi kendim ve Tur Rezervasyon Kuponunda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali
tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir. Paket
tur ile ilgili ihtiyari seyahat sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon
işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA
Konvansiyon hükümleri, Sivil Hav